Karma: de sleutel om je levenslot in eigen hand te nemen

je eigen invloed op alles in het leven:
van ziekten tot natuurrampen
van gezondheid tot wereldvrede

Waarom hebben sommige mensen tegenslag en gaat het anderen voor de wind? Waarom worden mensen ziek? Wat kunnen we doen om natuurrampen te voorkomen? Kunnen we ons leven sturen? Is mijn toekomst maakbaar?

Wie stelt zich deze vragen niet van tijd tot tijd? Stichting I.S.I.S organiseerde dit symposium voor iedereen die met een open geest op zoek is naar antwoorden. Uitgangspunt daarbij is de oude Universele Wijsheid, ofwel de Theosofia, waarvan we de kerngedachte in alle wereldreligies en filosofieën terugvinden: niets staat los van elkaar, alles leeft en vormt samen één grote organische eenheid.

Karma begrijpen

Het begrip Karma is in onze westerse maatschappij al aardig ingeburgerd. Maar wat is het en wat hebben we eraan? Met elkaar bouwen we een helder beeld op over de betekenis en werking van Karma. U gaat zien dat er altijd oorzaken voorafgaan aan de prettige of minder prettige omstandigheden waarin men zich nu bevindt. Door echt begrip van Karma verandert u uw leven en de wereld. U zult steeds beter weten hoe u problemen kunt overwinnen en situaties kunt veranderen.
Karma, de wet van oorzaak en gevolg, is onze vriend en leert ons hoe we onze gedachten en handelingen meer in harmonie kunnen brengen met de wetten van de natuur.

Uw lot in eigen handen nemen

U kunt zelf uw leven leiden, u bepaalt zelf uw toekomst!
Tijdens het symposium is duidelijk gemaakt dat u beschikt over een vrije wil, en hoezeer u daarom in staat bent bewuste keuzes in uw leven te maken en uw lot en dat van de wereld richting te geven. De lezingen en workshops hebben u sleutels geboden voor al uw levensvragen. Maar u zult zelf onderzoek moeten doen, kritisch zijn en tegelijkertijd niets zomaar aannemen of verwerpen.

Dit artikel is geplaatst in Thema symposium 2011 (Karma). Bookmark de permalink.

6 Responses to Karma: de sleutel om je levenslot in eigen hand te nemen

 1. rachid lahfidi schrijft:

  ik heb een vraag over kinderen en karma.
  als een kind gedwongen word tot kind soldaat is dat zijn karma toch,maar in hoeverre is het verantwoordelijk voor de schade die hij dan als kind soldaat aanricht?

 2. Stichting I.S.I.S. schrijft:

  Louter individueel karma bestaat niet. Dat zou namelijk betekenen dat een wezen geïsoleerd is, losstaat van anderen. Maar de wetmatigheid van karma bestaat nu juist, omdat er eenheid in het leven is. Alles wat bestaat, is gerelateerd aan elkaar. Wat de een doet, gaat de ander aan.
  Daarom kun je nooit stellen dat een kind alleen maar vanwege zijn eigen karma soldaat wordt. Immers, alleen het feit dat er oorlog is, vloeit voort uit het denken en doen van veel andere mensen, die wellicht jaren – of niet onwaarschijnlijk levens – op voet van vijandigheid hebben geleefd. Hun gedachten en gevoelens van haat en agressie, van angst en zelfzucht, hebben geleid tot de oorlog. Dat is het karma van een grote groep mensen, van een volk of van volkeren.
  Maar zelfs zij zijn niet de enigen die de karmische oorzaak zijn van de oorlog. De uitbuiting door een ander volk, de desinteresse van anderen wellicht ook, maar evenzeer de algemene zelfzuchtigheid en het vooropstellen van het nationaal belang —- dergelijke gedachten scheppen een bepaalde denksfeer die uiteindelijk ertoe leidt, dat in een land een oorlog woedt.
  Verder is het vaak zo dat de wapens waarover de soldaten beschikken, verkocht zijn door mensen die wellicht duizenden kilometers van het oorlogsgebied wonen. Ze denken misschien dat die verkoop voor hen niet tot gevolgen leidt, maar de wet van karma leert wat anders. Ook zij hebben een karmische verantwoordelijkheid. Maar niet alleen de wapenhandelaren zijn verantwoordelijk. De landen waarin deze wapenhandelaren wonen, de regeringen van die landen en al die mensen die voor die regeringen gekozen hebben, hebben ook hun karmisch steentje bijgedragen. Zij lieten hun eigen economische belangen zwaarder wegen dan het feit dat met die wapens gemoord kon worden.
  Kortom, een oorlog in een land, ook als het ver van ons is, is evenzeer ons karma. Het is het karma van miljoenen en miljoenen mensen. Veel mensen hebben er dus aan bijgedragen dat er in een land een oorlog is, die zich zo wreed voltrekt, dat zelfs kinderen gedwongen worden eraan mee te doen.
  Dat wil uiteraard niet zeggen dat het menselijke wezens dat als kindsoldaat reïncarneert, niets met deze situatie te maken heeft. Nee, op grond van zijn eigen verleden – de oorzaken die hij in het verleden gezaaid heeft – wordt hij tot deze oorlogssituatie aangetrokken en wordt hij misschien weg gedrogeerd en gedwongen anderen te vermoorden. Maar hij is zeker niet de enige die hiervoor verantwoordelijk is! De karmische gevolgen van zijn daden zullen daarom niet alleen tot hem terugkeren.
  Daar moet je ook nog het volgende bij betrekken. Kinderen zijn nog niet volledig gereïncarneerde mensen. Dat wil zeggen, ze hebben alle vermogens die zich in vorige levens hebben ontwikkeld, in dit nieuwe leven nog niet tot werkzaamheid gebracht. Ze zijn nog bezig die weer in stelling te brengen. Daarom kun je hen minder aanrekenen dan volwassenen, die immers wel over de vermogens beschikken die ze ontwikkeld hebben. De verantwoordelijkheid van een volwassene, en daarom ook zijn karmische consequenties, zijn groter.
  De leer van karma laat dus zien dat alles met elkaar verbonden is en dat onze verantwoordelijkheid verder reikt dan we vaak vermoeden. Maar de leer van karma is ook een leer van hoop. Als wij dergelijke onmenselijke situaties als die van kindsoldaten willen voorkomen, dan zijn we niet machteloos. We moeten in onszelf het gevoel van afgescheidenheid en de daarmee gepaard gaande zelfzucht geen plaats geven. We moeten ten opzichte van anderen ons een vriendelijke en meedogende houding aanmeten. We moeten ons realiseren dat wanneer je op de hoogte bent van een misstand in de wereld, je ook verantwoordelijk bent en tenminste na moet denken over de oplossing. Dit is de grote uitdaging voor ieder van ons.

 3. Richard schrijft:

  Is het symposium ook online te volgen?

  • stichtingisis schrijft:

   Beste Richard,

   Het symposium is niet synchroon online te volgen, maar er worden audio en video opnames gemaakt die te bestellen zijn via audiovideo[at]stichtingisis.org.

   Stichting I.S.I.S.

 4. Ben Barth schrijft:

  Met belangstelling het symposium beide dagen gevolgd. Prima opzet. Zeer enthousiast over de interactie tussen belangstellenden en medewerkers van Stichting ISIS. Dit maakte de workshop naar beide richtingen (of beter – in navolging van het kompas – naar alle richtingen) zeer dynamisch.

 5. Harry van Helden schrijft:

  Beide dagen symposium bijgewoond met als “bagage” de cursussen Anders Denken en Levenswijsheid en eerdere symposia. Deze keer zowel door het onderwerp als de opzet het geheel als zeer leerzaam ervaren. De eerste dag was naar mijn idee ook voor nog niet ingewijden makkelijk te volgen door de heldere en simpele uitleg van Karma en oorzaak en gevolg. Door de actieve bijdrage die tijdens de workshops werd gevraagd, en veelal door een ieder werd gegeven, ontstonden goede goede dialogen onder een goede en deskundige leiding van de workshop begeleiders. Veel bewondering voor alle medewerkers die de twee dagen tot een succes hebben gemaakt.